Pilar Hilarión
PH
Subdirectora
Es Subdirectora del Instituto Universitario Avedis Donabedian y Directora del Área Social, Salud mental y de Atención a la Dependencia. Es la responsable de los sistemas de evaluación externa de la calidad y ha trabajado en proyectos para mejorar los programas de seguridad y de calidad dirigidas a las personas vulnerables. Es evaluadora de la Joint Commission International (JCI) y docente del Máster de especialización en gestión y metodología de la calidad asistencial y de cursos para la mejora de la calidad y seguridad. Ha dirigido los proyectos de diseño y evaluación de los indicadores de calidad de los centros de salud mental de adultos, infantiles y juveniles, unidades de agudos, etc. Ha desarrollado planes de calidad en los ámbitos de infancia en riesgo, entre otros. Tiene más de 35 publicaciones y ha participado en varios proyectos de investigación.
Publicaciones destacadas

P Hilarión, D Koatz (2012) Guía para la integración laboral de personas con trastorno mental, Obra Social Fundación "la Caixa", p. 308, Barcelona: Obra Social "la Caixa", pdf

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Propuesta de recomendaciones para profesionales y gestores, p. 177, Barcelona: Obra Social "la Caixa"

P Hilarión, R Sunol, O Groene, P Vallejo, E Herrera, R M Saura (2008) Making performance indicators work: The experience of using consensus indicators for external assessment of health and social services at regional level in Spain, Health Policy 90(1), p. 94-103, url, doi:10.1016/j.healthpol.2008.08.0022

P Hilarión, M Miró, A Salvà, R Sunol (2006) Serveis sociosanitaris: indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l'atenció al pacient i a la família(Planificació i avaluació sanitàries 2), p. 118, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Pla Director Sociosanitari, pdf

Publicaciones

P Hilarión (2017) Peer Review on ‘Germany’s latest reforms of the long-term care system’ - Peer Country Comments Paper: Spain (2018), p. 20, pdf

D Koatz, P Hilarión, P Bonet, R Sunol (2016) Integrated care for mental health social inclusion through job placement: Implementing IPS in Spain, International Journal of Integrated Care 16(6), p. 207, Ubiquity Press, url, doi:10.5334/ijic.2755

A Fioritti, T Burns, P Hilarión, J van Weeghel, C Cappa, R Sunol, E Otto (2014) Individual placement and support in Europe., Psychiatric rehabilitation journal 37(2), p. 123-128, pubmed, doi:10.1037/prj0000065

P Hilarión, D Koatz (2012) Guía para la integración laboral de personas con trastorno mental, Obra Social Fundación "la Caixa", p. 308, Barcelona: Obra Social "la Caixa", pdf

A Avellaneda, E Herrera, A Lázaro, G Torrens, M Torredeflot, P Hilarión (2012) Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l'adolescència, Col·lecció Infància i Adolescència Col·lecció, p. 219, Barcelona: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), pdf

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Guía para familias y acompañantes., Obra Social "la Caixa"

P Hilarión, E Herrera (2011) Manual de qualitat del servei bàsic d'ajuda a domicili, p. 135, Diputació de Barcelona, url

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Propuesta de recomendaciones para profesionales y gestores, p. 177, Barcelona: Obra Social "la Caixa"

D Robles, C Orrego, P Moreno, P Hilarión, N Mora, J Baneres (2011) Estudi observacional descriptiu sobre caigudes i factors de risc en hospitals d’aguts i centres sociosanitaris a Catalunya. Té sentit un abordatge comú entre nivells assistencials?, Annals de Medicina 94(2), p. 57-59, pdf

S Àngel, P Cabiscol, X Canals, J Escolà, A Finet, I Garcia, J L Gil, P Hilarión, E Llovera, L Martí, J Mir, N Montañola, M A Ortega, M Platas, M Ràmia, S Rodríguez, X Vidal, M Vilella (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens o generalitzat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, p. 108, url

P Hilarión, H Aguado, I Bullich, X Busquet, J M Busquets, M Busquets, G de Febrer, Diestre G., E Herrera, P Loncán, M Ruiz, M A A Sabé (2010) Col·lecció de guies de bona pràctica per a l'àmbit sociosanitari Col·lecció, p. 359, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Pla Director Sociosanitari, pdf

P Hilarión, O Arenas, M Bargalló, J Barrena, A Caballero, A Calvo, X Canals, A Cohi, J Collado, M J Delor, J Escolà, M T Farrés, C Ferré, N Fornales, M Garcia, I Gonzalez, I Llorens, A Longan, R Nieva, X Oliver, Ll. Pérez, I Pinar, J Plans, S Prat, T Rivas, F Ruiz, M A Ruiz, P Sala, S Sánchez, J M Segura, M Mateu, F Sogas, M C Sureda, A Tomàs, R Turull, G Vázquez, R Vega, F Villegas (2010) Indicadors de qualitat: serveis prelaborals per a persones amb malaltia mental Col·lecció, p. 108, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, C Baró, X Canals, L Cañada, C Celada, T Elorduy, M del M Flores, I Garcia, D Garriga, JLl Gil, M González, E Grande, A Guillén, E Herrera, I Mancarulla, L Marti, M Mola, M Monfull, E Pla, M Roca, I Ródenas, A Rodríguez, P Romero, S Sala, M Tardágula, N Ticó, E Valls, C Vila, R Zamora, S Àngel, P Cabiscol, J Escolà, A Finet, E Llovera, J Mir, N Montañola, M A Ortega, M Platas, Ràmia. M., S Rodriguez, X Vidal, M Vilella (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens o generalitzat 5, p. 136, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania

P Hilarión, O Groene, J Colom, R M López, R Sunol (2010) Results of a sector-wide quality improvement initiative for substance-abuse care: an uncontrolled before-after study in Catalonia, Spain, Subst Abuse Treat Prev Policy 5, p. 1-11, url, doi:1747-597X-5-26 [pii] 10.1186/1747-597X-5-26

P Hilarión, A Menéndez, D Lorente, A Rafel, X Iglesias, C Sánchez, J Pasquina, P Serra, T Bernúdez, P Aragüe, A Diaz, L Marti, M Carrera, N Vallverdú, B Rifà, J M Lluch, M Acosta, E Pedrol, M Garcia, N Farrès, P Molins, N Méndez, M C Peñalver, X Canals, E Herrera, N Andreu, C Verdera, E Sala, V Saura (2010) Bones pràctiques: recursos residencials per a persones afectades per VIH/sida amb dificultats per a la inclusió social. Col·lecció, p. 213, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, M Montull, J Pascual, P Romero, D Garriga, N Ticó, R Zamora, C Celada, J A Jiménez, B Sánchez, M Soler, M Bargalló, C Clos, A Betriu, G Vázquez, T Rodríguez, A Guillén, V Umaña, E De la Peña, N Santamaria, A Vide, N Ollé, N Español, L Cañada, T Elorduy, T Nisarre, C Basil, J Latorre, M Torrella, E Grande, R Fernández, A Gil, M Solans, E Herrera, J M Colón, X Cardona (2010) Bones pràctiques: serveis residencials per a persones amb discapacitat física. Col·lecció Eines, 7 Col·lecció, p. 178, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J M Aliaga, I Ancizu, R Andreu, P Ardite, X Canals, T Casino, V Coll, T Elorduy, M J Escudé, M J Felipe, C Fernandez, N Ferrer, N Girbau, S Gonzalez, M J Guarino, E Herrera, M Luqui, M Muñoz, C Oliete, M C Peñalver, R Rodés, E Segalà, C Soto, C Vidal, P Vilagrasa (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres de dia per a gent gran 8, p. 116, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, O Arena, M Bargalló (2010) Diseño de Indicadores de Calidad. Servicios prelaborales para personas con discapacidad física con necesidad de soporte externo o generalizado, p. 108, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de d'Acció Social i Ciutadania

P Hilarión, J M Aliaga, I Ancizu, R Andreu, P Ardite, I Barrachina, A Calvo, H Camell, M Campi, E Campmol, X Canals, V Coll, T Elorduy, M J Escudé, M J Felipe, N Ferrer, N Girbau, E Herrera, M Muñoz, A Ollé, C Osul, M C Peñalver, R Rodés, J M Saladrich, C Sanz, E Segalà, C Soto, G Vázquez, F Vélez, C Vidal, P Vilagrasa (2010) Indicadors de qualitat: serveis residencials assistits per a gent gran 7, p. 114, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión (2009) Indicadors de qualitat: llars residència i pisos amb suport per a persones amb sida Col·lecció, p. 99, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, A Molina, F Sogas Casanova, F Muñoz Crespo, F Villegas, G Vázquez, J Salló Martí, J Masip, M Blanch, M Montio, M Movilla Lechuga, M Delgado Hernando, N Vila i Mumbrú, N García, P Vallejo, T Marfull, T Tina Ureña, X Canals (2009) Indicadors de qualitat: clubs socials per a persones amb malaltia mental 3, p. 168, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J C Vernet, P Martí, M L Marín, O Gárate, J A Sales, M Cervantes, M Roig, T Batanás, A Tort, E Martos, M Acosta, E Bartolomé, A Rodríguez, M Tudela, N Méndez, I Garcia, X Canals, E Herrera, F Esquivias, M A Aimmée, O Escullies (2009) Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències. Col·lecció Eines, 3, Col·lecció Eines Col·lecció, p. 136, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión (2008) Protocol per a l'aplicació de criteris de cribratge abans d'iniciar un procés d'incapacitació, Col·lecció Eines 1, p. 60, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, R Sunol, O Groene, P Vallejo, E Herrera, R M Saura (2008) Making performance indicators work: The experience of using consensus indicators for external assessment of health and social services at regional level in Spain, Health Policy 90(1), p. 94-103, url, doi:10.1016/j.healthpol.2008.08.0022

M Alay, C Capdevila, T Casassin, A Catalán, E Esteve, M J Gaspar, T Gonzalez, P Hilarión, C Lacasa, M Lopez, M March, E Mariño, L Mendarté, M D Navarro, A Prat, N Rams, M E Rey (2008) Recomanacions per a la prevenció dels errors de medicació, p. 44, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

P Hilarión, M Miró, A Salvà, R Sunol (2006) Serveis sociosanitaris: indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l'atenció al pacient i a la família(Planificació i avaluació sanitàries 2), p. 118, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Pla Director Sociosanitari, pdf

P Hilarión, A Vilaró (2006) Avaluació externa de la qualitat de les entitats tutelars de Catalunya: indicadors d'avaluació de qualitat, p. 50, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, pdf

P Hilarión, P A Soler, J Gascón (2005) Recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales, Recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales, Barcelona: Ars Médica

R Sunol, P Vallejo, J M Beltrán, P Hilarión, J Baneres, C Orrego (2005) Derechos de los pacientes en los principales sistemas de acreditación hospitalaria, Calidad Asistencial 20(6), p. 343-352, url

J M Bernal, M Campubrí, M Cervantes, M Fernández-Marban, E Font, R García, J M Giralt, E González, I Grau, P Hilarión, C Hita, C Jacobo, M Julià, G Lana, D Lascorz, F Masgoret, J Pi, G Pifarré, E Recuero, A Roca, E Rovira, M Ruiz, A Ruiz, J A Sáez, J A Sales, E Serrats, S Vila (2005) Manual de recomanacions de bones praxis. Llars residències per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental. (Documents de suport. Bones praxis: 1), p. 114, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, pdf

P Hilarión (2005) Millora de la coordinació entre entitats tutelars i entitats proveïdores de serveis: anàlisi de la situació i proposta de recomanacions 2, p. 39, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, ICASS, pdf

M Campubrí, M Cervantes, E Cucurella, M Fernández-Marban, R García, J M Giralt, C Gisbert, I Grau, P Hilarión, C Hita, M Julià, G Lana, D Lascorz, F Masgoret, J Pi, G Pifarré, E Recuero, A Roca, E Rovira, M Ruiz, A Ruiz, J A Sáez, J A Sales, E Serrats, S Vila (2005) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS: àrea de serveis. Llars residències per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental: indicadors d'avaluació de qualitat, p. 52, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família. Fundació Avedis Donabedian, pdf

R Sunol, P Hilarión (2004) Avaluació externa de la qualitat dels centres d'atenció i seguiment en drogodependències: Centres d'Atenció i Seguiment del Bages, ALTHAIA, Hospital de Sant Joan de Déu, Manresa, p. 46

P Hilarión (2004) La calidad que no se da. Reducción de errores y mejora de la seguridad en el ámbito asistencial XXIII, Asociación Española de Enfermería Docente AEED

J Bagué, E Cucurella, C Elies, E Fernández, J Gonzalo, M Grau, M J Iglesias, R Lunas, M Milian, A Molina, E Morales, J Pallejà, E Ràfols, A Rovira, C Sanrama, A Rodríguez, E Rodríguez, J Tresserras, A Vilaró, A Vives, P Hilarión, R Sunol (2002) Avaluació externa de la qualitat de les entitats tutelars de Catalunya. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 58, Generalitat de Catalunya; Departament de Benestar Social, url

A Cervera, E Zafra, G Gómez, M I Calonge, C Gómez, A M García, C Masip, C Palazón, M Moltó, M Vallina, J Torregrosa, P Castro, F Donoso, M C Lagila, J A Gallego, A Cuenca, A M Martínez, D Garcia, R Sunol, P Hilarión (2002) Indicadores para la mejora de la atención residencial. Residencias de personas mayores de la Comunidad Valenciana, p. 110, Conselleria de Benestar i Serveis Socials, pdf

P Hilarión (2002) Avaluació externa de la qualitat dels centres d'atenció i seguiment en drogodependències: informe del sector, p. 90

A Aparicio, B Besses, A Camino, A Fornós, A Luna, E Morell, M A Robert, C Ruiz, P Hilarión (2001) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Àrea de serveis: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 59, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social

M J Arqué, M Pueyo, E Bartolomé, J Caldera, P Montero, J Cañellas, M Cervantes, P Cornelles, F Esquivias, M A Aimmée, P Gascón, N Martí, M Roig, C Iniesta, S Meroño, S Morral, M Mompín, N Ribot, M Tudela, G Maude, J Vilanova, P Martí, J Marín, P Hilarión, FAD (2001) Catàleg de serveis bàsics dels centres residencials per a persones amb drogodependències; comunitats terapèutiques i pisos de reinserció. Document de suport serveis núm 2, p. 53, Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya, pdf

P Hilarión (2000) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Àrea de serveis: cases d'acolliment per a dones maltractades. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 42, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social

P Hilarión, FAD (2000) Recomanacions per a l'elaboració dels plans de millora contínua de residències assistides per a la gent gran. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 33, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social

P Hilarión (1999) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Àrea de serveis: centres de disminuïts psíquics. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 44, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, url

P Hilarión (1996) La aportación de otras ciencias en la formación en investigación del futuro profesional de enfermería. Investigación: el diálogo de enfermería con otras ciencias, EUNSA

P Hilarión (1990) Sistema de información para la gestión de enfermería en el hospital: Hacia una mejora en el proceso de gestión, Hospital 2000 4

G J Lerma, P Hilarión (1982) Atención Integral de los Problemas Cardiovasculares, Colombia: Universidad del Valle. Facultad de la Salud, 1900

Back to Top
Looking for escort service in London? check london escorts