Elisabet Herrera
EH
Coordinadora de proyectos
Es Coordinadora de proyectos y trabaja fundamentalmente en el área Dependencia y Servicios Sociales del Instituto. Colabora como docente en diferentes acciones formativas. Ha participado en el diseño de manuales de buena práctica, la elaboración de indicadores de calidad mediante consenso y la evaluación externa de la calidad en diferentes ámbitos del sistema sociosanitario y de servicios sociales. Ha prestado asesoramiento y soporte en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de planes de mejora.

Destacan, entre otros, los siguientes proyectos: asesoramiento técnico a las 17 residencies públicas de gestión propia de la Generalitat de la Catalunya para ser certificadas de acuerdo a la ISO 9001; soporte para el diseño, implementación y evaluación del Plan de Calidad de la Dirección General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència; el diseño de indicadores de la calidad de la atención domiciliaria y la posterior evaluación externa de las entidades adjudicatarias del SAD de Barcelona; y la colaboración para la revisión del proyecto Vincles (premio Bloomberg) con la Dirección de proyectos de Innovación Social del Ajuntament de Barcelona.

Publicaciones

E Herrera, Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil de la Generalitat de Catalunya (2016) Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. Barcelona: Direcció General de Joventut-Agència Catalana de la Joventut, p. 140, pdf

A Avellaneda, E Herrera, A Lázaro, G Torrens, M Torredeflot, P Hilarión (2012) Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l'adolescència, Col·lecció Infància i Adolescència Col·lecció, p. 219, Barcelona: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), pdf

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Guía para familias y acompañantes., Obra Social "la Caixa"

P Hilarión, E Herrera (2011) Manual de qualitat del servei bàsic d'ajuda a domicili, p. 135, Diputació de Barcelona, url

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Propuesta de recomendaciones para profesionales y gestores, p. 177, Barcelona: Obra Social "la Caixa"

P Hilarión, H Aguado, I Bullich, X Busquet, J M Busquets, M Busquets, G de Febrer, Diestre G., E Herrera, P Loncán, M Ruiz, M A A Sabé (2010) Col·lecció de guies de bona pràctica per a l'àmbit sociosanitari Col·lecció, p. 359, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Pla Director Sociosanitari, pdf

P Hilarión, C Baró, X Canals, L Cañada, C Celada, T Elorduy, M del M Flores, I Garcia, D Garriga, JLl Gil, M González, E Grande, A Guillén, E Herrera, I Mancarulla, L Marti, M Mola, M Monfull, E Pla, M Roca, I Ródenas, A Rodríguez, P Romero, S Sala, M Tardágula, N Ticó, E Valls, C Vila, R Zamora, S Àngel, P Cabiscol, J Escolà, A Finet, E Llovera, J Mir, N Montañola, M A Ortega, M Platas, Ràmia. M., S Rodriguez, X Vidal, M Vilella (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens o generalitzat 5, p. 136, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania

P Hilarión, A Menéndez, D Lorente, A Rafel, X Iglesias, C Sánchez, J Pasquina, P Serra, T Bernúdez, P Aragüe, A Diaz, L Marti, M Carrera, N Vallverdú, B Rifà, J M Lluch, M Acosta, E Pedrol, M Garcia, N Farrès, P Molins, N Méndez, M C Peñalver, X Canals, E Herrera, N Andreu, C Verdera, E Sala, V Saura (2010) Bones pràctiques: recursos residencials per a persones afectades per VIH/sida amb dificultats per a la inclusió social. Col·lecció, p. 213, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, M Montull, J Pascual, P Romero, D Garriga, N Ticó, R Zamora, C Celada, J A Jiménez, B Sánchez, M Soler, M Bargalló, C Clos, A Betriu, G Vázquez, T Rodríguez, A Guillén, V Umaña, E De la Peña, N Santamaria, A Vide, N Ollé, N Español, L Cañada, T Elorduy, T Nisarre, C Basil, J Latorre, M Torrella, E Grande, R Fernández, A Gil, M Solans, E Herrera, J M Colón, X Cardona (2010) Bones pràctiques: serveis residencials per a persones amb discapacitat física. Col·lecció Eines, 7 Col·lecció, p. 178, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J M Aliaga, I Ancizu, R Andreu, P Ardite, X Canals, T Casino, V Coll, T Elorduy, M J Escudé, M J Felipe, C Fernandez, N Ferrer, N Girbau, S Gonzalez, M J Guarino, E Herrera, M Luqui, M Muñoz, C Oliete, M C Peñalver, R Rodés, E Segalà, C Soto, C Vidal, P Vilagrasa (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres de dia per a gent gran 8, p. 116, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J M Aliaga, I Ancizu, R Andreu, P Ardite, I Barrachina, A Calvo, H Camell, M Campi, E Campmol, X Canals, V Coll, T Elorduy, M J Escudé, M J Felipe, N Ferrer, N Girbau, E Herrera, M Muñoz, A Ollé, C Osul, M C Peñalver, R Rodés, J M Saladrich, C Sanz, E Segalà, C Soto, G Vázquez, F Vélez, C Vidal, P Vilagrasa (2010) Indicadors de qualitat: serveis residencials assistits per a gent gran 7, p. 114, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J C Vernet, P Martí, M L Marín, O Gárate, J A Sales, M Cervantes, M Roig, T Batanás, A Tort, E Martos, M Acosta, E Bartolomé, A Rodríguez, M Tudela, N Méndez, I Garcia, X Canals, E Herrera, F Esquivias, M A Aimmée, O Escullies (2009) Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències. Col·lecció Eines, 3, Col·lecció Eines Col·lecció, p. 136, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, R Sunol, O Groene, P Vallejo, E Herrera, R M Saura (2008) Making performance indicators work: The experience of using consensus indicators for external assessment of health and social services at regional level in Spain, Health Policy 90(1), p. 94-103, url, doi:10.1016/j.healthpol.2008.08.0022

Back to Top
Looking for escort service in London? check london escorts