Disponibles vídeos i presentacions de la jornada: Salut mental i ocupació. Reincorporació a la feina després d’un llarg període d’inactivitat (27/11/2019)

Posem a la vostra disposició els vídeos i les presentacions de la jornada de ‘Salut mental i ocupació. Reincorporació a la feina després d’un llarg període d’inactivitat’.

Benvinguda institucional. Dra. Pilar Saura. Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut (per delegació de la Consellera de Salut, l’Hble. Sra. Alba Vergés, consellera de Salut). Sra. Elisabet Parés. Subdirectora general de Treball en la Diversitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – DTSF

Modera: Dr. Joan Vegué. President Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions Xerrada: ‘Evidència i bones pràctiques en la reincorporació a la feina després de baixes laborals associades al TSM’ (en anglès) Sra. Jan Hutchinson. Centre for Mental Health. London

Xerrada: ‘El paper dels professionals i supervisors en el procés de retorn al treball de les persones amb trastorns mentals. Com gestionar les principals barreres i facilitar els factors’ (en anglès) Dra. Evelien Brouwers. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Altres documents relacionats: Brouwers et al. (2019) To disclose or not to disclose i Mental health disclosure in the workplace

Taula rodona: “Experiències per afavorir la reincorporació laboral de les persones amb trastorn mental amb un llarg període d’inactivitat laboral” Modera: Sra. Anna Figueres. Assessora en l’àmbit social. Departament de Presidència. Responsable Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions del Departament de Presidència

  1. La visió des de la perspectiva de salut en el treball

Sra. María Dolores Solé. Co-president de l’European Network for Workplace Health Promotion. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo – INSST

  1. L’experiència de reincorporació laboral en el Centre de Salut Mental de Londres

Sra. Jan Hutchinson. Centre for Mental Health – London

  1. Reptes i oportunitats de la inclusió d’agents de suport entre iguals als equips d’atenció a la Salut Mental: una experiència a les comarques del Bages i d’Osona

Sra. Gemma Prat. Psicòloga clínica. Althaia. Mosaic

  1. L’experiència del Programa Itínere +45

Sr. Jordi Formiguera. Pedagog i gestor transversal dels serveis d’inserció laboral de la Fundació Joia

Posada en comú. Presentació de principals conclusions de cada grup i proposta d’accions de futur. Debat amb participants Modera: Dr. Joan Alvarós. Adjunt Direcció Salut Mental. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Participen portaveus del 5 grups

Cloenda de la sessió. Sra. Magda Casamitjana per delegació de la Sra. Laura Pelay Secretària general de salut

Aquesta iniciativa està promoguda pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i celebrada en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions – Estratègia 2017-2019.