Jornada: Salut mental i ocupació. Reincorporació a la feina després d’un llarg període d’inactivitat (27 de novembre 2019)

Us informem sobre la  jornada de ‘Salut mental i ocupació. Reincorporació a la feina després d’un llarg període d’inactivitat’.

Data: 27 de novembre de 2019

Hora: 9:30 a 14:15 h.

lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona

Programa de la jornada 27/11/2019

Objectiu: Reflexionar sobre els reptes, barreres i oportunitats relacionades amb la reincorporació de les persones amb trastorn mental amb un llarg període d’inactivitat laboral.

Activitat adreçada a: professionals de salut mental, professionals d’inserció laboral, recursos humans i de salut laboral d’empreses, col·legis professionals, sindicats, associacions de pacients, referents administracions implicades, i d’altres persones implicades…

Aquesta iniciativa està promoguda pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i celebrada en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions – Estratègia 2017-2019.

Ordre de la jornada

9:15-9:30 Arribada i recollida de material
9:30-9:40 BENVINGUDA INSTITUCIONAL Dra. Pilar Saura. Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut (per delegació de la Consellera de Salut, l’Hble. Sra. Alba Vergés, consellera de Salut) Sra. Elisabet Parés. Subdirectora general de Treball en la Diversitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – DTSF Dr. Jordi Blanch. Director. Pla director de salut mental i addiccions (PDSMiA)
BLOC 1 – PONÈNCIES
9:40-10:10 Modera: Dr. Joan Vegué. President Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions Xerrada: ‘Evidència i bones pràctiques en la reincorporació a la feina després de baixes laborals associades al TSM’ (en anglès) Sra. Jan Hutchinson. Centre for Mental Health. London
10:10-10:45 Xerrada: ‘El paper dels professionals i supervisors en el procés de retorn al treball de les persones amb trastorns mentals. Com gestionar les principals barreres i facilitar els factors’ (en anglès) Dra. Evelien Brouwers. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
BLOC 2 – TAULA RODONA DE PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES
10:45-11:45 Taula rodona: “Experiències per afavorir la reincorporació laboral de les persones amb trastorn mental amb un llarg període d’inactivitat laboral” Modera: Sra. Anna Figueres. Assessora en l’àmbit social. Departament de Presidència. Responsable Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions del Departament de Presidència

  1. La visió des de la perspectiva de salut en el treball

Sra. María Dolores Solé. Co-president de l’European Network for Workplace Health Promotion. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo – INSST

  1. L’experiència de reincorporació laboral en el Centre de Salut Mental de Londres

Sra. Jan Hutchinson. Centre for Mental Health – London

  1. Reptes i oportunitats de la inclusió d’agents de suport entre iguals als equips d’atenció a la Salut Mental: una experiència a les comarques del Bages i d’Osona

Sra. Gemma Prat. Psicòloga clínica. Althaia. Mosaic

  1. L’experiència del Programa Itínere +45

Sr. Jordi Formiguera. Pedagog i gestor transversal dels serveis d’inserció laboral de la Fundació Joia

11:45-12:15 Descans
BLOC 3 – ACTIVITAT PARTICIPATIVA EN GRUPS DE TREBALL. REPTES I PROPOSTES DE FUTUR
12.20 – 13.20 h Sala: Macaya Planta: +1 Grup 1. Experiències “en primera persona” per afavorir el retorn al treball desprès d’un llarg període d’inactivitat. Inclou la veu de les persones treballadores. Inclou el Peer-to peer en el suport (perspectiva salut mental) Modera: Sr. Miquel Juncosa. Director Obertament. Sr. Toni Santander. President Federació VEUS. Federació catalana d’entitats de salut mental en 1a persona
12.20 – 13.20 h Aula 6 Planta: -1 Grup 2. Experiència d’integració laboral des de la perspectiva de l’empresa. Aspectes psicosocials de la prevenció i salut laboral, amb èmfasi en salut mental Modera: Sra. María Dolores Solé. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
12.20 – 13.20 h Aula 5 Planta: -1 Grup 3. Experiència d’integració laboral des de la perspectiva dels professionals de salut mental i de les entitats d’inserció laboral. Barreres i facilitadors. El rol dels processos d’atenció integrada social, sanitària i educativa. Modera: Sra. Imma Pinar. Co-directora i directora tècnica. Fundació JOIA
12.20 – 13.20 h Aula 2 Planta: -1 Grup 4. El paper de les administracions. Polítiques i estratègies Modera: Sra. Elvira Balcells. Coordinació tècnica del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions del Departament de Presidència
12.20 – 13.20 h Aula 1 Planta: -1 Grup 5. Recommendations to favour the return to work of people with SMI/mental health conditions with low work or long-term unemployment. (en anglès) Modera: Dr. Pere Bonet. Director Càtedra de Salut Mental. UVic-Ucc
13:20-14:00 Auditori. Planta -1 POSADA EN COMÚ. Presentació de principals conclusions de cada grup i proposta d’accions de futur. Debat amb participants Modera: Dr. Joan Alvarós. Adjunt Direcció Salut Mental. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Participen portaveus del 5 grups
14:00-14:15 CLOENDA DE LA SESSIÓ Sra. Magda Casamitjana per delegació de la Sra. Sra. Laura Pelay Secretària general de salut

Per a més informació, podeu escriure a fad@fadq.org