Material disponible de la Jornada anual d’actualització sobre conciliació de prestacions i activitat laboral en persones amb trastorn mental

Posem a la vostra disposició les presentacions i vídeo de la Jornada anual d’actualització sobre conciliació de prestacions i activitat laboral en persones amb trastorn mental, realitzada el 18 de diciembre en el Palau macaya de Barcelona.

  • Objectiu: Contribuir a mantenir actualitzats els referents dels serveis d’inserció laboral dels territoris pilot i de les OTL de les novetats en matèria de prestacions que puguin afectar al col·lectiu de salut mental.
  • Activitat adreçada a: Equip d’inserció laboral de les entitats pilot projecte IPS, treballadores socials dels CSMA i SRC dels territoris pilot d’aquest projecte, i Professionals de les OTL de la Diputació de BCN.
  • Iniciativa promoguda pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i celebrada en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions – Estratègia 2017-2019.

Ordre de la jornada

09.45 – 09.50 h. Benvinguda a la Jornada. Sra. Magda Casamitjana. Directora del Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat, Pla director de salut mental i addiccions, Departament de Salut.

 

09.50 – 10.00 h. Presentació de la Jornada. Dra. Rosa Suñol. Presidenta Fundació Avedis Donabedian (FAD).

2. Presentació IPS Catalunya. Rosa Suñol

 

10.00 – 11.00 h. La pensió no contributiva – PNC i activitat laboral. Aurora Lorente. Cap de Secció de Revisió i Seguiment de la Subdirecció General de Gestió de Prestacions  de la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

3. Pensió no contributiva. Aurora Lorente

11.00 – 12.00 h. Prestacions de l’INSS i activitat laboral en col·lectius especials. Ma. Isabel Díaz. Cap de Secció de Coordinació de CAISS. Gestió i administració de les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

4.1. Prestacions INSS Orfandat. Mª Isabel Díaz

4.2. Incapacidad permanente. Mª Isabel Díaz

4.3. Prestació familiar. Mª Isabel Díaz

12.00 – 12.30 h. Descans

12.30 – 14.00 h. La Renda garantida de ciutadania (RGC). Situació de la prestació de la renda mínima d’inserció (RMI).   Mesures d’inserció laboral per a persones destinatàries de prestacions econòmiques i empreses d’inserció.  Ajuts específics per a la inserció laboral en entorn ordinari de persones amb discapacitat. M. José Buil, Rosa Gil  i Glòria Gómez. Sub-direcció General de Treball en la Diversitat, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives  del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5. Renda Garantida de Ciutadania. Mª José Buil

6. Mesures Inserció. Rosa Gil

7. Presentacio ajuts. Glòria Gómez

 

14.00h – 14.15 h.  Cloenda de la sessió. Sra. Glòria Gómez de la Sub-direcció General de Treball en la Diversitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.