Acto de entrega de las Medallas y Placas Josep Trueta al mérito sanitario

El 19 de diciembre de 2016 tuvo lugar el acto de la entrega de Medallas y Placas Josep Trueta al mérito sanitario (que se conceden desde 1997) en el Palau de Pedralbes de Barcelona. La Directora de la Fundación Avedis Donabedian Rosa Suñol recibió la Medalla de manos del Conseller de Salut Antoni Comín e hizo el discurso en representación de los premiados, que os pasamos a continuación:

Honorable Conseller Toni Comín, Secretari General del Departament de Salut, Director General del CatSalut, guardonades i guardonats, senyores i senyors.

En primer lloc, agraeixo que hagin pensat en mi per donar les gràcies en nom de tots els guardonats amb la més alta distinció del Departament. Crec que potser és pel fet que em dedico a la qualitat i aquesta és el tret comú entre tots nosaltres. Més enllà de les definicions tècniques, segons la saviesa popular, qualitat vol dir “fer-ho bé”, “que sigui bo” i jo crec que les institucions i persones avui guardonades tenen en comú el fet “haver-ho fet bé”.

Permeteu-me que citi a un guardonat de manera particular: el Dr. Joaquim Ramis. El Dr. Ramis ha estat per a tots nosaltres un exemple de compromís envers els nens i les seves famílies, però també amb Catalunya i el seu sistema de Salut. Tots els altres representem diferents àmbits d’aquest sistema que es complementen, formant un mosaic en un bonic paisatge.

Per mi és important que aquest guardó m’arribi quan es celebren cinquanta anys de la publicació del famós article del Professor Donabedian, pare de la qualitat en els sistemes de salut, que classificava els mètodes de qualitat en estructura, procés i resultat. El Professor Donabedian va néixer a Beirut, fill d’una mare refugiada, que va travessar el desert fugint del genocidi armeni, on hi va morir un milió de persones. Ja gran, va emigrar a Estats Units pels problemes que vivia Jerusalem després de la segona Guerra Mundial. Avui voldria recordar als meus amics a Síria, a Egipte i a tota la regió, i a aquells que han hagut de fugir i que potser no trobaran l’acolliment que el Professor Donabedian va trobar per convertir-se en un dels grans de la salut pública.

També fa molts anys, com a mínim més de trenta i en alguns casos fins a cinquanta, que els que avui som aquí per rebre aquest guardó hem treballat per construir un millor sistema de salut, un millor país i, d’alguna manera, una societat millor. Quan al final de la seva vida al Professor Donabedian li van preguntar quin era el secret de la qualitat va contestar que era l’amor: l’amor al coneixement, l’amor a les persones. Avui jo ho complementaria dient que el secret de la qualitat és l’amor a les persones, sobretot a les més vulnerables, així com l’entusiasme per assolir els reptes i gaudir amb la feina del dia a dia.

Nosaltres hem tingut la sort de poder contribuir, amb la nostra feina diària, a millorar el nostre sistema de salut. Tots tenim històries de quan vam començar. En el meu cas, recordo bé els esforços per ajudar a disminuir la variabilitat del tractament del càncer de mama, quan les pacients es tractaven segons el criteri del cap de servei de l’hospital on ingressaven. Avui en dia, el treball dels oncòlegs, utilitzant protocols basats en l’evidència, els sistemes de seguretat de l’atenció, el suport psicològic i social i les innovacions de la recerca han permès millorar la supervivència i la qualitat de vida de forma espectacular. Hem après, doncs, que sols podem fer poques coses i que sense el treball en equip que inclogui l’atenció de salut, la social i la recerca no podrem construir el futur del sistema de salut.

No puc acabar aquesta intervenció, i em disculparan la deformació professional, ja que provinc del món de la qualitat i de la millora contínua, sense esmentar tot el que queda per fer. No podem caure en l’autocomplaença. En tots els nostres camps hi ha grans reptes. En primer lloc, tenim el deure de mantenir el que hem aconseguit: un bon sistema de salut gratuït per a tothom. El futur ens porta a un canvi de paradigma que inclou la co-creació amb els pacients d’un model d’atenció integrada centrat en les necessitats socials i de salut de les persones i en la salut de la comunitat. Ens cal aconseguir, a més, que sigui sostenible i que els nous professionals puguin trobar-hi el seu lloc i desenvolupar el seu entusiasme.

Cap dels que avui estem aquí venim sols. Ens acompanyen les nostres famílies i amics. També, en la distancia, tots aquells amb qui hem treballat, d’aquí i de fora, i els nostres mestres, que avui comparteixen aquest reconeixement. Per sort, moltes companyes i companys més joves ens vénen al darrera i fan bons els versos del poema de Nadal de Foix:
“Res no s’acaba i tot comença, vénen mecànics de remença amb olis nous de llibertat”.

Moltes gràcies de nou en nom de tots els guardonats!!

Honorable Conseller Toni Comín, Secretario General del Departamento de Salut, Director General del CatSalut, galardonadas y galardonados, señoras y señores.

En primer lugar, agradezco que hayan pensado en mi para dar las gracias en nombre de todos los galardonados con la más alta distinción de Departamento. Pienso que quizá es porque me dedico a la calidad de la atención y la calidad es el rasgo común entre todos nosotros. Más allá de las definiciones técnica, según la sabiduría popular calidad quiere decir “hacerlo bien”, “que sea bueno” y yo creo que las instituciones y personas hoy galardonadas tienen como característica común haberlo hecho bien.

Permitidme que cite un galardonado en particular: el Dr. Joaquim Ramis. El Dr. Ramis ha sido un ejemplo de compromiso hacia los niños y sus familias, pero también con Cataluña y su sistema de salud. Todos los demás representamos diferentes ámbitos de este sistema que se complementan formando un mosaico con un bello paisaje.

Para mí es importante que este galardón me llegue cuando se celebran cincuenta años de la publicación del famoso artículo del Profesor Donabedian, padre de la calidad en los sistemas de salud, que clasificaba los métodos de calidad en estructura, proceso y resultado. El Profesor Donabedian nació en Beirut, hijo de una madre refugiada, que atravesó el desierto huyendo del genocidio armenio, donde murió un millón de personas. Ya mayor, emigró a Estados Unidos por los problemas que vivía Jerusalén después de la segunda Guerra Mundial. Hoy quisiera recordar a mis amigos en Siria, en Egipto y en toda la región, y aquellos que han tenido que huir y que quizás no encontrarán la acogida que el Profesor Donabedian encontró para convertirse en uno de los grandes de la salud pública.

También hace muchos años, por lo menos más de treinta y en algunos casos hasta ciento cincuenta, que los que hoy estamos aquí para recibir este galardón hemos trabajado para construir un mejor sistema de salud, un mejor país y, de alguna manera, una sociedad mejor. Cuando al final de su vida al Profesor Donabedian le preguntaron cuál era el secreto de la calidad contestó que era el amor: el amor al conocimiento, el amor a las personas. Hoy yo lo complementaría diciendo que el secreto de la calidad es el amor a las personas, sobre todo a las más vulnerables, así como el entusiasmo para alcanzar los retos y disfrutar con el trabajo del día a día.

Nosotros hemos tenido la suerte de poder contribuir, con nuestro trabajo diario, a mejorar nuestro sistema de salud. Todos tenemos historias de cuando empezamos. En mi caso, recuerdo bien los esfuerzos para ayudar a disminuir la variabilidad del tratamiento del cáncer de mama, cuando las pacientes se trataban según el criterio del jefe de servicio del hospital donde ingresaban. Hoy en día, el trabajo de los oncólogos, utilizando protocolos basados en la evidencia, los sistemas de seguridad de la atención, el apoyo psicológico y social y las innovaciones de la investigación han permitido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de forma espectacular. Hemos aprendido, pues, que sólo podemos hacer pocas cosas y que sin el trabajo en equipo que incluya la atención de salud, la social y la búsqueda no podremos construir el futuro del sistema de salud.

No puedo terminar esta intervención, y me disculparán la deformación profesional, ya que provengo del mundo de la calidad y de la mejora continua, sin mencionar todo lo que queda por hacer. No podemos caer en la autocomplacencia. En todos nuestros campos hay grandes retos. En primer lugar, tenemos el deber de mantener lo que hemos conseguido: un buen sistema de salud gratuito para todos. El futuro nos lleva a un cambio de paradigma que incluye la co-creación con los pacientes de un modelo de atención integrada centrado en las necesidades sociales y de salud de las personas y en la salud de la comunidad. Necesitamos conseguir, además, que sea sostenible y que los nuevos profesionales puedan encontrar su lugar y desarrollar su entusiasmo.

Ninguno de los que hoy estamos aquí venimos solos. Nos acompañan nuestras familias y amigos. También, en la distancia, todos aquellos con los que hemos trabajado, de aquí y de fuera, y nuestros maestros, que hoy comparten este reconocimiento. Por suerte, muchas compañeras y compañeros más jóvenes nos vienen detrás y hacen buenos los versos del poema de Navidad de Foix:
“Nada se acaba y todo empieza, vienen mecánicos de repuesto con aceites nuevos de libertad.”

¡Muchas gracias en de nuevo en nombre de todos los galardonados!